Βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία του Tunneling and Boring – Tube Technologies INC Tunneling and Boring Process

Βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία του Tunneling and Boring – Tube Technologies INC Tunneling and Boring Process

März 23, 2023 0 Von adminΒήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία διάνοιξης σήραγγας και βαρέως ελάχ


ΓΕΩΡΗΣΗ ΑΝΙΧΝΗΤΗ

Η γεώτρηση με ανιχνευτή είναι πρώτη μεταξύ των Βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία διάνοιξης σήραγγας και τρυπήματος έγινε για να βρεθεί η καλύτερη μέθοδος γεώτρησης για τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Σε αυτά λαμβάνονται διάφορα δείγματα με διαφορετικές μεθόδους διάτρησης και στη συνέχεια επιλέγεται η καταλληλότερη για την εργασία.

ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η αρμολόγηση είναι το δεύτερο από τα επτά βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία διάνοιξης σήραγγας και διάνοιξης. Είναι η διαδικασία παροχής πρόσθετης υποστήριξης στο γεωτρύπανο ορυχείο. Πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός υγρού που ονομάζεται ενέματα. Βοηθά στην επίτευξη λείας επιφάνειας.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ

Η ανασκαφή είναι η διαδικασία εκσκαφής και καταγραφής αντικειμένων σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Εκτελείται από ειδικούς και είναι ένα σημαντικό βήμα επτά βημάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία διάνοιξης σήραγγας και διάνοιξης μιας και είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την αρχαιολογική σημασία ενός χώρου πριν από την εκσκαφή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μόλις ολοκληρωθεί η αρχική διαδικασία εξόρυξης, η σήραγγα απαιτεί πλέον στηρίγματα ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν τα περαιτέρω βήματα. Σήμερα η υποστήριξη παρέχεται με έγχυση σωλήνων ή μερικές φορές κατασκευή πριν από την εκτέλεση των περαιτέρω βημάτων.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Το υλικό επικαλύπτεται με γυάλισμα, βαφή για την αποφυγή φθοράς και την προστασία του από τη διάβρωση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα διαβρωτικά μέταλλα να τα προστατεύουν από τη διάβρωση

ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Η αποστράγγιση είναι η διαδικασία για την απομάκρυνση του νερού που συσσωρεύεται εκεί. Αυτή η διαδικασία γίνεται εξαιρετικά σημαντική για εκείνες τις τοποθεσίες όπου η στάθμη του νερού είναι υψηλή.

Εξαερισμός

Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα από τα επτά βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία διάνοιξης σήραγγας και διάνοιξης για την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Δημιουργείται κατάλληλη διαδρομή εξόδου για την έξοδο επικίνδυνου αερίου από τη σήραγγα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που προσφέρουμε για πολιτικές κατασκευές επικοινωνήστε μαζί μας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το boring και το tunneling

Ποια είναι τα διάφορα βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία του Boring and Tunneling;

Υπάρχουν επτά βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία της διάνοιξης και της διάνοιξης σήραγγας:

1. Ανιχνεύστε τη διάτρηση για να βρείτε την καλύτερη μέθοδο διάτρησης για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.
2. Το δεύτερο βήμα είναι η αρμολόγηση που χρησιμοποιείται για την παροχή πρόσθετης υποστήριξης στα ορυχεία.
3. Στο τρίτο βήμα η επικάλυψη σωστά
4. Τώρα το νερό που έχει συσσωρευτεί εκεί έχει αποστραγγιστεί
5. Το τελικό βήμα περιλαμβάνει τη δημιουργία διαδρομής για τη διέλευση επικίνδυνου αερίου.